Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy

Zatrudnienie cudzoziemca Urząd Pracy Wałcz

Brak wykwalifikowanych pracowników na zbytu to konsekwencja dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, za którym nie nadąża podaż siły roboczej. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest rozwiązaniem, które chwalą sobie swoi przedsiębiorcy, poszukujący określonych sztuki i odporności. Angaż Ukraińca z ostatniego roku odbywa się na zasadzie tzw. procedury uproszczonej.

Czytaj więcej